Vi skaper design som betyr noe, og som setter spor.
Hele reisen – fra innsikt til merkeopplevelse.

Merkeopplevelse

Når design skaper gode opplevelser, så setter det spor.
En god merkeopplevelse skaper verdi gjennom gjenkjennelse, felleskap, og engasjement.
Vi hjelper deg med å utvikle helhetlige merkeopplevelser og strategier
som beveger, engasjerer og mobiliserer til handling.

 

Vi leverer: 

Merkerådgivning • Merkeplattform • Innsikt • Visuell identitet
Logo • Stil og tone • Illustrasjonsuttrykk • Designmanual
Presentasjonsdesign • Markedsmateriell • Trykksaker • Redaksjonell design • Profilmateriell

Interiørarkitektur


Med mennesket i sentrum omsetter vi komplekse brukerbehov til gode romopplevelser.
Våre designløsninger tar utgangspunkt i brukermedvirkningsprosesser,
tilrettelegger for ombruk og understøtter oppdragsgivers kultur, verdier, strategi og merkevare.

 

Vi leverer: 

Innsikt og konseptutvikling • Brukermedvirkning • Ombrukskartlegging
Oppmåling • Romprogrammering og arealeffektivisering • 3d visualisering
Byggidentitet • Anbudsdokumenter • Møblering • Belysningsdesign • Fargesetting
Redesign • Spesialinnredning • Byggidentitet • Veifinning/skilting • Utsmykning • Universell utforming

Digital design

Digitale løsninger kan gjøre verden mer tilgjengelig, tilfører magi,
løser praktiske utfordringer og skal være enkle å bruke.
Vi vet hvordan, og designer gjerne løsningen sammen med deg.


Vi leverer: 

Kundereise • Applikasjoner • Interaktive installasjoner & opplevelser • Nettsider • UX-design
Animasjon • Universell utforming • Innholdsutvikling og optimalisering

Strategi og rådgivning

Haltenbanken er et verdiverksted som løser komplekse designutfordringer for våre kunder.
Med genuin nysgjerrighet og solid tverrfaglig kompetanse hjelper vi med å definere mål og strategier som gir gevinster
både på bunnlinjen, for folk og miljø, og fasiliterer effektive prosesser for å nå dem.
Sammen tenker vi nytt, prøver ut og finner opp nye og innovative løsninger for en verden i stadig endring.

 

Les mer om strategi, rådgivning og fasilitering

 

Vi leverer: 

Strategisk rådgivning • Workshop
Brand Sprint • Kundereise Sprint • Bærekraft Sprint • Scenario Sprint

Arbeidet vårt