Vi skaper design som betyr noe, og som setter spor.
Hele reisen – fra innsikt til merkeopplevelse.

Merkeopplevelse

Når design skaper gode opplevelser, så setter det spor.
En god merkeopplevelse handler om å bevege og engasjere.
Slik får du målgruppen til å handle på den måten du ønsker.
Vi hjelper deg med å utvikle helhetlige merkeopplevelser.

 

Vi leverer: 

Merkerådgivning • Merkestrategi • Innsikt og research •
Visuell identitet • Logo • Tone of Voice • Illustrasjonsuttrykk • 
Profilmateriell • Markedsmateriell •
Trykksaker • Redaksjonell design

Digital design

Et av de viktigste kravene til digitale løsninger, er at de skal være enkle å bruke.
Vi vet hvordan, og designer gjerne løsningen for deg.


Vi leverer: 

Digital rådgivning • Brukeropplevelse (UX) • Nettsider •
Digitale løsninger • 
App • Interaktive installasjoner • Presentasjoner •
Animasjon • Universell utforming • Innholdsutvikling og optimalisering

Tjenestedesign

Vi hjelper deg å skape gode og helhetlige tjenester ved å sette brukeren i sentrum.
Vi gjør endring enklere og sikrer at brukerne får den best mulige opplevelsen.


Vi leverer: 

Tjenestedesign • Prosessfasilitering • Forretningsutvikling • Personas • Kundereisen
Brukerorienterte løsninger • Prototyping og testing • Design Thinking

Omgivelsesdesign

Merkeopplevelser handler ikke bare om det du ser
på papiret og skjermen– det handler også om
omgivelsene våre. Vi skaper gode rom, både inne og ute.

 

Vi leverer: 

Interiør / rom • Omgivelsesdesign • Byrom • Møbeldesign •
Messe- og utstillingsdesign • Retaildesign

Produktutvikling

Produktutvikling er mer enn teknologi og produksjon. Vi hjelper deg
å utvikle produkter som skaper verdi, har sterk identitet og er bærekraftige.
Enten produktene er fysiske eller digitale fasiliterer vi prosessen
fra produktstrategi, design, prototyping og produksjon.

 

Vi leverer: 

Produktstrategi • Prosessfasilitering • Produktdesign
Prototyping • Produksjon • Oppfølging 

Arbeidet vårt