Fra rådgivning til design
– merke- og brukeropplevelse står i sentrum
for alle tjenestene våre.

Merkeopplevelse

Når design skaper gode opplevelser, så setter det spor.
En god merkeopplevelse handler om å bevege og engasjere.
Slik får du målgruppen til å handle på den måten du ønsker.
Vi hjelper deg med å utvikle helhetlige merkeopplevelser.

 

Vi leverer: 

Merkerådgivning • Merkestrategi • Innsikt og research •
Visuell identitet • Logo • Tone of Voice • Illustrasjonsuttrykk • 
Profilmateriell • Markedsmateriell •
Trykksaker • Redaksjonell design

Når design skaper gode opplevelser, så setter det spor.
En god merkeopplevelse handler om å bevege og engasjere.
Slik får du målgruppen til å handle på den måten du ønsker.
Vi hjelper deg med å utvikle helhetlige merkeopplevelser.


Vi leverer: 

Merkerådgivning • Merkestrategi • Innsikt og research •
Visuell identitet • Logo • Tone of Voice • 
Profilmateriell • Markedsmateriell •
Trykksaker • Redaksjonell design

Her er noen av våre merkeopplevelseprosjekter: