BKK skipet

Arbeidsplasskonsept, skiltprogram, folieringsplan og digital merkevarebygging i rom

BKK er det største energiselskapet på Vestlandet og en av Norges største distributører av elektrisk energi. BKK beskriver seg selv som Vestlandets største fornybarselskap med et sterkt miljø- og klimafokus. Selskapet driver med vannkraftproduksjon, energiomsetning og infrastruktur til strøm og fiber. I tillegg har BKK aktiviteter innen fjernvarme, energimåling, entreprenørtjenester, internett og telekomløsninger. Selskapet har om lag 1300 medarbeidere.

I 2021 flytter BKK sitt hovedkontor fra Kokstad til Solheimsviken i Bergen sen-trum. Det nye bygget de flytter inn i prosjekteres og bygges for å bli et sertifisert BREEAM-bygg i massivtre. Vårt prosjekt omfattet i første omgang å utvikle et arbeidsplasskonsept som reflekterer et økt klima- og omstillingsfokus, et moderne selskap i utvikling og nye moderne samarbeidsformer mellom fagene. Konseptet reflekterer både BKK sitt virke som energileverandør, varige klima- og miljøverdier og menneskene som gir verdiskapingen. Arbeidsplasskonseptet har gitt sterke føringer for interiørdesignet i bygget. Opplevelsen av å arbeide i et modernisert BKK reflekteres i alle flater fra møblenes materialer og former til valg av naturstoffer som ull og lin. Fokus ligger på kortreist design og lokale produsenter. Interiørets lune farger og myke former i naturlige materialer reflekter menneske- og miljøfokus.

Arbeidsplasskonseptet har gitt sterke føringer for interiørdesignet i bygget. Opplevelsen av å arbeide i et modernisert BKK reflekteres i alle flater fra møblenes materialer og former til valg av naturstoffer som ull og lin. Fokus ligger på kortreist design og lokale produsenter. Interiørets lune farger og myke former i naturlige materialer reflekter menneske- og miljøfokus. Elementer brukt i identiteten er hentet fra BKK sitt virke: Ikoner er inspirert av høyspentmaster, foliemønstring er hentet fra partikler i strøm og vann. Vi har tilført historien i kobberelementer fanget i skiltingen, og vi har også inkorporert en ”elektrisk” folie i foliemønsteret som skifter i alle profilens farger. Vi har en klar, digital fargepalett, som møter varme, inlkuderende farger.

Elektrisiteten, produksjonen og konsentrasjonen reflekteres i digitalt innhold på skjerm. Konseptet beskriver muligheten for å kunne visualisere BKK sine egne datasett som digitale kunstverk og pausebilder på de digitale flatene i bygget. Det kan være forbruk av strøm eller datakraft, vannkraftpruduksjon eller andre data som vi kan høste fra BKK sine store datamengder. Dette setter tonen for arbeidet som gjøres i bygget og er en fin merkevareflate som gir eierskap og stolthet.

Arbeidsplasskonseptet har fått arbeidstittelen «Lys og varme». Konseptet er historiefortellingen BKK vil gi til medarbeidere som daglig har bygget som arbeidsplass, til samarbeidspartnere og til besøkende.

Foto – Francisco Munoz

Her er noen andre prosjekter