Strategi, rådgivning og fasilitering

Hva kan design bidra med inn i endringsprosesser?

Våre erfarne rådgivere og designere bidrar til å skape endring på flere nivåer. Med vår kompetanse på design, strategi og metodikk kan vi kan hjelpe med å visualisere målbildet, designe selve endringsprosessen, kickstarte og fasilitere samskaping. Til slutt kan vi manifestere selve endringen visuelt for å skape begeistring for resultatet. Gjennom designprosessen kan vi også prototype og teste løsninger raskere
før større endringer settes i verk.

I Haltenbanken gjennomfører vi strategiske prosesser og gir råd som hjelper kundene våre å skape positiv endring i sine organisasjoner, enten det gjelder å samhandle i kommunesammenslåinger, utvikle nye barekraftige tjenester,
eller oppnå ny merkeposisjon.

Her bruker vi blant annet designprosessen som metode for problemløsning. Vi skreddersyr workshops til ulike behov, fra strategiske endringsprosesser til utvikling av nye digitale tjenester og opplevelser.

I tillegg har vi ferdige workshoppakker — Haltenbanken Sprint, med varighet fra 1/2 til 1 dag. En slik økt gir både innsikt, kreative løsninger og skaper fremdrift. Våre workshops kan gjennomføres både fysisk og digitalt.

Trenger dere en Haltenbanken Sprint?

Brand Sprint – Fra strategi til merkevareplattform på 1,2,3! Hvordan koble merkevaren på virksomhetens strategi, slik at merkevaren blir et verktøy som svarere på denne? Resultatet av en Brand Sprint er en merkvareplattform. En merkevareplattform er et styringsverktøy for å bygge en sterk merkevare. Den beskriver posisjonen du ønsker å ta, og legger grunnlaget for all kommunikasjon som retter seg mot dette målet.

Kundereise Sprint – Veien til bedre kunde- og publikumsopplevelser! En kundereise er den komplette opplevelsen publikum har både før, under og etter kontakten med merkevaren, virksomheten eller tjenesten din. Når kundereisen er god, kan du skape begeistring, redusere kostnader, øke omsetningen og ivareta kundelojalitet. Sammen kartlegger vi din eksisterende eller nye kundereise, og legger listen for den ideelle kundeopplevelsen. Vi kan hjelpe deg fra idé til Minimum Viable Product (MVP).

Bærekraft Sprint – Få med deg organisasjonen på en bærekraftsreise! Grønn omstilling kommer ikke av seg selv. Vi må endre måten vi tenker og handler på. Sammen kartlegger vi utfordringene, utforsker løsninger som mobiliserer til endring. Her bruker vi sprintmetodikk og historiefortelling for å stake ut kursen for virksomhetens bærekraftsreise. Du trenger intern forankring og åpenhet om egne utfordringer, før du kan møte verden med handlingskraft og budskap om en grønnere fremtid. Her får du nye verktøy for å få virksomheten med på å tenke nytt – og handle deretter!

Scenario Sprint – Hvordan manøvrere i kompleks usikkerhet? Verden er i kontinuerlig endring. Klimakrise, naturkrise, økonomiske kriser, geopolitiske konflikter og rask teknologisk utvikling gjør at usikkerheten er større enn noensinne. I denne workshopen bygger vi framtidsscenarier basert på virksomhetens strategiske problemstillinger. Disse blir deretter satt opp mot drivere og trender for å utforske ulike scenarier. En Scenario Sprint kan legge grunnlaget for å lage strategier som er robuste på tvers av mange mulige fremtidsbilder for din virksomhet!

Hva er en Sprint?

En sprint er et intensivt workshopformat som tar sikte på å utforske en problemstilling, skissere og teste løsninger innenfor en tidsbegrenset ramme. Våre sprinter bygger på Design-Sprint metodikken. I en sprint jobber vi intensivt i et tverrfaglig team som kan belyse viktige sider av en problemstilling. Metoden kan brukes på konseptutvikling, produktutvikling og problemløsning.

Teorien bak metodikken kommer fra Design-Thinking og Lean Startup. En av fordelene med sprintmetodikken er å teste løsningen på brukerne tidlig, for å unngå dyre utviklingsprosesser som ikke treffer.

I en sprint går man gjennom disse fasene:

 1. Forstå og definere
 2. Skissere løsninger
 3. Bestemme
 4. Prototype
 5. Teste
 6. Bruke det du har lært videre

En Sprint eliminerer lange diskusjoner. De som er lavmælte får en like sterk mulighet til å nå frem sine ideer, som de med utestemme. Dette er fordi vi under store deler av sprinten jobber alene, før vi samler oss og stemmer over de beste løsningene.

Hvorfor bør du gjennomføre en sprint?

 • Når du ønsker å jobbe med samskaping på tvers av ulike kompetanser
 • Når du ønsker å kickstarte endringsprosesser i din virksomhet
 • Når du trenger å speede opp prosessen fra idé til Minimum Viable Product (MVP)
 • For å fremskaffe både ny innsikt og et spekter av nye ideer og løsninger, som kan testes ut raskt
 • For på mobilisere engasjement for endring
 • Når det er behov for bred forankring og involvering i prosjektet

Møt våre rådgivere og fasilitatorer

I tillegg til bakgrunn innen design har vårt team av fasilitatorer samlet tilleggskompetanse gjennom videreutdanning fra:
Executive MBA Strategi og ledelse, NHH • Scenario Planning, SDA Bocconi School of Management • Strategisk design for innovasjon – Design-Thinking, NHH • Omstilling og innovasjonsledelse – Brytningstid, NHH • Teknologiledelse og digital omstilling: Artificial intelligence & design thinking, NTNU • Google Design-Sprint, Jake Knapp • Design-Thinking Bootcamp, Pracadamy • Digital samskaping i Miro, Braver • Transformational Leadership for Sustainability, cCHANGE

Vi tar gjerne en prat med deg!