Finansparken for Sparebanken 1 SR-Bank

Easy as a walk in the park

SpareBank 1 SR-Bank har samlokalisert sine ansatte i Nord-Europas største næringsbygg bygget i treverk, tegnet av arkitektkontoret Helen & Hard. Deres konsept for Finansparken var å skape et bygg i forlengelse av Bjergstedparken, inspirert av treet og parken. Store glassfasader viser enorme bærekonstruksjoner i limtre – med bærende overflater i treverk. Arkitekturen visker ut forskjellene mellom ute og inne. Søylene og beplantningen i atriet gir opplevelse av å bevege seg mellom trærne i en park. Finansparken har fokus på naturmaterialer, varighet og bærekraft.

Oppgaven

Vi har utformet byggidentitet, skiltprogram og folieringsplan for bygget. Vi har også kuratert og integrert den historiske samlingen og skrevet tekster til de historiske gjenstandene.

Fra logoen hentes former som brukes videre i ikonografien, der et stilisert tre gir egenart og humor. Stripene i ikonene er tatt videre i foliering og gir referanser til stilisert bark.

En utvidelse av arkitekturen

Identiteten tar innover seg arkitektenes konsept. Bokstavene i logoen linjeres opp som trærne i en park, skilt av en parksti som strammer opp uttrykket og øker lesbarheten. Fra logoen hentes former som brukes videre i ikonografien, der et stilisert tre gir egenart og humor. Stripene i ikonene er tatt videre i foliering og gir referanser til stilisert bark. Identitetens fargepalett er hentet fra treet. Typografien er valgt ut fra bokstavenes organiske former. Folieringen følger etasjefargene; jordfarger ved røttene, via varme toner i barken til grønt&blått ved trekronen.

Easy as a walk in the park

Arkitektene Helen&Hard sitt konsept for nye Finansparken var å skapeet bygg i forlengelse av Bjergstedparken. Store glassfasader viser de enorme bærekonstruksjonene i limtre som bærer etasjeskiller i massivtre. Ute er trukket inn i det sømløse steindekket på gateplan, i bæresøyler og beplanting. Inne er trukket ut i etasjeskiller som strekker seg utgjennom glasset oppover i fasaden. Arkitekturen visker ut forskjellene mellom ute og inne. Bygget er inspirert av trærne – med bærende overflater i treverk. Trappeløp er bygget i bordforskalet betong der flaten viser treforskalingen. Finansparken har fokus på naturmaterialer,
varighet og bærekraft.

 

Historiske gjenstander 

Skjulte skatter fra bankens samling er integrert i gulv og trapper. I tillegg er 14 sparegriser fra hele bankens historie gjemt i smånisjer. Tekstene gir liv til historiene.

Prosjektet er et samarbeid med Helen & Hard og Vill Mer
Produksjon: Kai Hansen
Foto: Øystein Klakegg

Her er noen andre prosjekter