Storeblå, en utstilling for Norges Fiskerimuseum

Et heldigital og helhetlig visningssenter som åpner for kunnskapsbasert refleksjon om marin matproduksjon.

Hvordan vi utnytter havet i dag, påvirker fremtidlige generasjoners mulighet til å drive matproduksjon og verdiskapning i havet. Er havbruk bærekraftig? 

Storeblå er et helhetlig visningssenter, unik i sitt slag. For å vise publikum at «Havbruk angår meg», settes havbruk i et større perspektiv – naturen, samfunnet, bærekraft, og teknologi. Assosiativ fortellerteknikk – kombinasjon av tekst, animasjon, stillbilder, lyd og levende bilder – skaper en heldigital opplevelse. 

Design og installasjon av utstillinger i et nytt visningssenter omfatter utarbeidelse av formidlingskonsept og ferdigstillelse av utstilling, teknologikonsept, identitet og interiørdesign.

Utstillingen og interiør er produsert lokalt, materialbruken er redusert, med minimal bruk av plastprodukter i utstilling og interiør. Alle møbler er sertifisert.

All mat har et klimaavtrykk, også mat fra havet. Kan havbruket vokse uten at klimautslippene øker? Hva skjer om vi gjør små eller større endringer, og hvordan blir ringvirkningene av endringene?

Utstillingen belyser aktuelle og fremtidige problemstillinger ved havbruk i Norge, sett fra flere sider. Vi overlater publikum selv til å tenke igjennom disse ved åpenhet og faktabasert kunnskap.

Det redaksjonelle innholdet skapt sammen med fagpersoner fra Norges Fiskerimuseum, og gir derfor en faktabasert og balansert fremstilling av en problemfylt tematikk. Vi tilgjengeliggjør kunnskap og hever læring gjennom animasjon, film og lyd. Vi stiller de store spørsmålene på en spennende måte.

Utstillingen lærer publikum om havbruk i både et nåtidig og fremtidig perspektiv. Både for elever og det vanlige publikum handler dette om å trekke linjene fra fjorden til matfatet. Vi viser hvor viktig havnæringen er i dag, og hvor viktig det er å løse utfordringene næringen har.

Storeblå hjelper å aktualisere havbruk for skoleelever. Vi bruker virkemidler for å fremme læring og tilgjengeliggjøre kunnskap på en annen måte enn i klasserommet.

Undervisningsrom i byggets andre etasje

Prosjektet er et samarbeid med Vill