Fra rådgivning til designutvikling
– merke- og brukeropplevelse står i sentrum
for alle tjenestene våre.

Strategi og rådgivning

Haltenbanken er et verdiverksted som løser komplekse designutfordringer for våre kunder.
Med genuin nysgjerrighet og solid tverrfaglig kompetanse hjelper vi med å definere mål og strategier som gir gevinster
både på bunnlinjen, for folk og miljø, og fasiliterer effektive prosesser for å nå dem.
Sammen tenker vi nytt, prøver ut og finner opp nye og innovative løsninger for en verden i stadig endring.

 

Les mer om strategi, rådgivning og fasilitering

 

Vi leverer: 

Strategisk rådgivning • Workshop
Brand Sprint • Kundereise Sprint • Bærekraft Sprint • Scenario Sprint

Haltenbanken er et verdiverksted som løser komplekse designutfordringer for våre kunder.
Med genuin nysgjerrighet og solid tverrfaglig kompetanse hjelper vi med å definere mål og strategier som gir gevinster
for både på bunnlinjen, for folk og miljø, og fasiliterer effektive prosesser for å nå dem.
Sammen tenker vi nytt, prøver ut og finner opp nye og innovative løsninger for en verden i stadig endring.

 

Les mer om strategi, rådgivning og fasilitering

 

 

Vi leverer: 

Strategisk rådgivning • Workshop
Brand Sprint • Kundereise Sprint • Bærekraft Sprint • Scenario Sprint

Her er noen av våre strategi- og fasiliteringsprosjekter: