Klimafestivalen Varmere Våtere Villere
– møteplassen for klima, kunnskap og kultur

Klimafestivalen Varmere Våtere Villere holdt sin første utgave i mars 2022 i Bergen. Festivalen springer ut av ønsket om å gjøre klimadebatten mer tilgjengelig og engasjerende.

Målet er å skape en uformell og sosial arena der man diskuterer alt fra de globale spørsmålene til de mindre hverdagslige handlingene.

Utvikling av det visuelle systemet inneholdt design av logo, fargepalett og grafiske elementer som kan tilpasses til ulike flater, både digitale og fysiske. Formene tar utgangspunkt i saker som kan knyttes til klimadebatten, men som samtidig har et ganske abstrakt utrykk, slik at de kunne brukes til alle arrangement i løpet av festivalen. Identiteten er gjenkjennelig, selv uten å bruke navnet eller logoen. Det gjør det lett å bruke i flere ulike sammenhenger, som vist på bildene.

Hele prosjektet er gjennomsyret av behov for og ønsket om å tenke nytt og bærekraftig. Bruk av trykksaker og fysiske materialer ble nøye vurdert og designet for å oppfylle flere behov.

Trykte program var viktig for å sikre tilgjengelighet for deltagere med begrenset digital kompetanse eller tilgang til utstyr, men ble holdt til et lavt antall. Trykte formater var multifunksjonelle, og fungerte som både brosjyrer og plakater. Alt papirmateriell ble trykket på resirkulert papir.

Nøkkelkort, roll-up og banner ble designet for gjenbruk hvert år. Bruk av gjenkjennelig og fargerik lyssetting sammen med utskårne tomensjonale figurer og digital animasjon dekket behovet for scenemateriell.

T-skjortene til festivalmedarbeidere kom fra Fretex, og ble brodert lokalt – dette er mer slitesterkt enn trykk og gjør gjenbruk mulig i enda flere runder.

Foto. Øystein Haara