God design er resultatet av innsikt, dialog og
evnen til komme opp med gode løsninger. I Haltenbanken
jobber vi med å forstå hvem du er, og identifisere behovene
til kundene dine, før vi designer løsningen.

Skalerbar prosess

Vi deler designprosessen vår opp i ulike faser,
og omfanget tilpasses dine ambisjoner, behov og budsjett.
Det sikrer kvaliteten og gir forutsigbarhet.

Definere

  

Realisere

 

Innsikt – Undersøke og forstå
Først opparbeider vi oss forståelse for oppgaven, oppdragsgiver og brukeren. Innsikten gir oss kunnskap om behovene, målsetningene, målgruppene og utfordringene.

Definere – Utfordre problemstillingen
Vi definerer emosjonelle, estetiske og funksjonelle behov. Strategien legges. Vi gir råd om hvilke tiltak som gir mest effekt.

Skape – Konsept og design
I denne fasen skjer magien: Her utvikler vi idé og konsept til designløsninger med utgangspunkt i det strategiske grunnlaget.

Prototype – Teste og evaluere
Vi prøver løsningene. Ut fra brukerens behov og i dialog med deg som kunde, velger vi det løsningsforslaget som til slutt skal videreutvikles til et ferdig produkt.

Realisere – Løsninger som virker
Vi leverer den ferdige løsningen og sørger for produksjon, lansering eller levendegjøring.

Videreutvikle – Evaluere og forbedre
Merkeopplevelsen og tjenestene dine er i kontinuerlig utvikling. Vi hjelper deg å evaluere, forbedre og videreutvikle.