Identitet, design for utstillinger & veifinning for Universitetsmuseet

En tradisjonsrik, erværdig institusjon med lag på lag med
visuell og tematisk frodighet.

Forskningens historie og samtidighet, institusjonen og arkitekturen, samlingene. Naturens fantastiske uttrykk og livsformer og deres utrolige historier. Alle de tingene vi tror vi vet og de tingene som vi vet vi fortsatt ikke vet. Her ligger inspirasjonen for arbeidet med det visuelle uttrykket for Universitetsmuseet i Bergen.

Det nysgjerrige mennesket – vår målgruppe

Målgruppen gir en merkevarehistorie der grunnleggeren av museet var det opprinnelige nysgjerrige mennesket, at alle som har bidratt og bidrar til museets samling og formidling er nysgjerrige mennesker og at de som oppsøker og tar eierskap til museet er nysgjerrige mennesker.

Det nysgjerrige mennesket kommer i alle aldre, former og farger. Det som forener de nysgjerrige er at de vil undersøke, snu og vende, grave og fordype seg i det som fanger deres oppmerksomhet og fortryller dem. Det nysgjerrige mennesket driver fram forskningen og kunnskapen gjennom historien.

Vi har hentet illustrasjoner og fotografier fra UiB sin unike forskningshistorie i arkivet ved Universitetsbiblioteket. Sammen med våre egne illustrasjoner, har dette blitt bærende elementer i den visuelle identiteten.

Universitetsmuseet og Universitetet i Bergen – to identiteter med nært slektskap

Vårt oppdrag handlet om å finne et eget, unikt visuelt rom for Universitetsmuseet i Universitetet i Bergen sin visuelle identitet. Vi har gitt museet en helt egen identitet utviklet for å fylle deres kommunikasjonsbehov mot andre målgrupper enn de UiB møter. Her skal publikum føle seg inkludert og velkomne. Det skal være tydelig at dette er en sfære tilrettelagt for dem. Tilpasninger er gjort for å dyrke en nødvendig egenart som gir gjenkjennelse, stolthet og tydelighet.

Universitetsmuseet skal framstå som ett museum for målgruppene, uavhengig av om de ulike samlingene er i forskjellige bygg og på forskjellige lokasjoner.

Kunnskapsformidling i vernede montere
Vår oppgave i utstillingsprosjektet var å formgi flatene der kunnskapen skulle formidles, integrert sømløst i de vernede monterne. Løsningen og designsystemet skulle også fungere i de mer moderne utstillingene. Vi har utviklet et typografisk system som formidler alle de forskjellige behovene og nivåene et museum trenger. Haltenbanken har også levendegjort kunnskapen gjennom illustrasjoner og infografer. Slik har vi bidratt til å tilgjengeliggjøre kompleks forskningsformidling for en bred publikumsgruppe.

Vardene viser vei gjennom utstillingene

Vardene er illustrasjoner av nøye utvalgte gjenstander eller dyr som representerer temaet for her utstilling godt. Vi har tegnet dem i en utarbeidet form som viser til hovedtekst for utstillingen, og forenklet dem til ikoner som vi bruker i skiltprogrammet. Vardene blir en viktig del av identiteten til Universitetsumseet – de brukes på alle flater i ekstern kommunikasjon og på museets egne merkevareprodukter.

Et kjært dyremuseum vender tilbake

I oktober 2019 ble bergenserne invitert til folkefest med barnetog, taler og lysshow på Muséplassen 3. Før den store festen lagde vi fotspor fra dyrene som snek seg tilbake til museet – helt fra Flesland og opp på Nygårdshøyden. Det var rebusløype for barna, med oppgaver og satellittutstillinger, byen var pyntet med over hundre flagg, og på flere skjermer i bybildet ble det vist animasjoner.

Vi lagde også en lanseringskampanje på sosiale medier der dyrene fikk inviterte til åpningen.

Den nysgjerrige vil systematisere for å forstå, og igjen bryte systemet for å forstå mer

Gjennom historien har mennesket alltid systematisert kunnskap. Samtidig har man alltid igjen etterprøvet dette systemet. Et brudd i naturens system er evolusjon, et brudd i menneskets er en ny oppdagelse.

To bygg, tre hager, én institusjon

Nettsiden er en publikumsportal som informerer om Universitetsmuseets utstillinger og arrangement. Samtidig skal siden også formidle museets faglige arbeid og tilhørighet til UiB. Museet har ulike lokasjoner og bygg, det var viktig å formidle denne informasjonen.

Museet hadde behov for mange moduler til ulike formål. Objekter fra samlingen som ligger gjemt på siden, vekker nysgjerrighet. Slik som i resten av identiteten løfter designet frem innholdet, fremfor seg selv.

Lanseringskampanjen er utviklet i samarbeid med UiB
Fotografiene er tatt av Helge Skodvin og Thor Brødreskift
Nettsiden er programmert av UiB
Animasjoner av Mount Visual