Eg var herSunnmøre museum i Ålesund

Helhetlig konsept-og utstillingsdesign for ny basisutstilling

 

 

 

Utstillingen «Eg var her» ved Sunnmøre Museum forteller om mangfold, utenforskap og problemstillinger rundt bærekraftig forvaltning av naturen. Den besøkende blir kjent med regionens historie gjennom mer enn 200 gjenstander, lyd, digitale flater, interaksjon og scenografi som overrasker og inviterer.Utstillingen legger til rette for at gjesten kan lære mer om stemmene fra Sunnmøre, reflektere over fortiden for å forstå nåtiden og bidra med sine egne refleksjoner om fremtiden.

Prosessen startet våren 2021 med å kartlegge ambisjoner og målgruppe ved å gjennomføre to workshops med museets prosjektgruppe. Her ble det avdekket hva man ønsket å formidle, hvem man ønsket å nå ut tilog hvorfor dette var viktige tema å sette fokus på.Tidligere utstillinger bar preg av fortellinger om suksessfulle menn og museet ønsket nå å vise et mer nyansert bilde av historien ved å inkludere fortellingene til kvinner, barn og unge som en del av stemmene fra Sunnmøre. Det nye utstillingsdesignet skulle treffe ungdom og unge voksne og bidra til å skape den nye museums gjesten — et publikum som er vant med høykvalitet og stimuli gjennom aktivbruk av ulike medier.

Stemmene fra Sunnmøre ble videre en viktig bærebjelke i utvikling av utstillingskonseptet og åpnet opp for å skape en utstilling med variert bruk av virkemidler.Farger, formspråk, skjermer, lyd og referanser i tid ble viktige grep i konseptet.Haltenbanken utfordret museets prosjektgruppe til å inkludere tema som vekker følelser og engasjement, tørre å stille spørsmål til etablerte normer og sette lys på det som ofte ikke blir snakket om.

Brukermedvirkning viste at bruk av digitale format er viktig for å nå en ung målgruppe. Lyd og bilde ble derfor brukt som verktøy i formidlingen for å skape variasjon, vekke eldre gjenstander til liv og trekke paralleller mellom fortid, nåtid og fremtid. Audiovisuelle virkemidler be plassert i områder hvor man ønsket å skape en wow-effekt eller gi en formidling som gjorde at utstillingen ble mindre tynget av tekst.

 

 

 

 

Haltenbanken har i tett samarbeid med Sunnmøre Museum utviklet konsept og utstillingsdesign, interiørarkitektur, utstillings identitet, formidlingsgrep, scenografi og digital historiefortelling. Grep som materialvalg og bruk av digitale verktøy har resultert i en utstilling som tåler tidens tann og kan vokse med nytt innhold i fremtiden.Utforming og fargepalett tar utgangspunkt i museets nye identitet og er så overført til et romlig konsept hvor hver sone er tildelt sin egen farge.

Basisutstillingen «Eg var her» skaper engasjement hos liten og stor, den utfordrer både publikum og ansatte ved museet og setter fokus på tema som mangfold, utenforskap og forvalting av natur. Den besøkende blir kjent med Sunnmøre sin historie via gjenstander, lyd, digitale flater og scenografi som overrasker og inviterer til deltagelse og refleksjon. Her finner man alt fra en fergesalong fra 90-tallet, arkeologiske gjenstander og bryllups-bilder fra lokale innbyggere.

 

Foto — Johan Holmquist