Fra rådgivning til designutvikling
– merke- og brukeropplevelse står i sentrum
for alle tjenestene våre.

Tjenestedesign

Vi hjelper deg å skape gode og helhetlige tjenester ved å sette brukeren i sentrum.
Vi gjør endring enklere og sikrer at brukerne får den best mulige opplevelsen.


Vi leverer: 

Tjenestedesign • Prosessfasilitering • Forretningsutvikling • Personas • Kundereisen
Brukerorienterte løsninger • Prototyping og testing • Design Thinking

Vi hjelper deg å skape gode og helhetlige tjenester ved å sette brukeren i sentrum.
Vi gjør endring enklere og sikrer at brukerne får den best mulige opplevelsen.

 

Vi leverer: 

Tjenestedesign • Prosessfasilitering • Forretningsutvikling • Personas • Kundereisen
Brukerorienterte løsninger • Prototyping og testing • Design Thinking

Her er noen av våre tjenesteprosjekter: