Nordhordland UNESCO Biosfære

Et læringsområde for bærekraftig utvikling

Nordhordland ble utnevnt til UNESCO biosfæreområde i 2019. Et biosfæreområde er et læringsområde for bærekraftig utvikling, og er en anerkjennelse som gis til områder med særlig gode forutsetninger for å utvikle regionen for en bærekraftig framtid. Nordhordland fungerer som modellområde for både historiske og moderne kystområder i Norge, og brukes som eksempel både lokalt og rundt i verden.

Oppdraget innebar både et designprosjekt og et merkeprosjekt for å bygge kjennskap om Nordhordland som UNESCO Biosfæreområde, om UNESCO sitt MAB-program og om ambassadørprogrammet «Stolt medspelar».

Målet var å skape gode ambassadører, mobilisere lokalmiljøet og engasjere næringsliv, lag og organisasjoner, derfor var det viktig med en profil som kunne nå ut til barn, unge, voksne, eldre, og både offentlige og private samarbeidspartnere. Det var også viktig at den visuelle identiteten var enkel og intuitiv å bruke til både nettsider, SoMe og kampanjer rettet mot de ulike målgruppene.

Prosjektet innebar høy grad av brukerinvolvering, og Haltenbanken fasiliterte en workshop som la videre grunnlag for både utvikling av visuell identitet og merkepersonlighet.

Selve formålet med prosjektet var å bidra til mer kjennskap til Nordhordland som UNESCO biosfæreområde, og slik mobilisere til engasjement for bærekraftige prosjekter og visjoner for regionen. Bærekraft er noe som er godt innarbeidet i vår metodikk, og gjennomsyrer våre valg av løsninger.