Fra rådgivning til designutvikling
– merke- og brukeropplevelse står i sentrum
for alle tjenestene våre.

Med en tverrfaglig og åpen tilnærming lager vi digitale, fysiske og sanselige opplevelser,
visualiseringer, installasjoner og grep i rom som gir opplevelser, læring, trygghet og eventyr.

 

Vi leverer: 

 Publikumsreise • Utstillingsdesign • Interaktive installasjoner & opplevelser
Omgivelsesdesign • Veifinning/skilting

Her er noen av våre utstillings- og opplevelsesprosjekter: