Sølvberget bibliotek

Et samlingspunkt for alle

Haltenbanken vant konkurransen om å oppgradere interiørarkitektur og romprogram for første etasje i Sølvberget bibliotek og kulturhus. Det har blitt til et inviterende, innbydende og levende bibliotek for byens innbyggere og besøkende. Rommet gir mulighet for både fordypning og arbeid, lese høyt og snakke sammen, trekke seg tilbake i en rolig lesekrok eller samle venner og familie.

Konseptet vårt definerte vi til den grønne bystuen – parken. Denne grønne bystuen rommer mange mennesker; den er åpen for alle, dekker mange ulike behov for aktivitet og tilbyr fleksibilitet.  Den grønne bystuen er en inkluderende plass, en møteplass med gode sitteplasser til alle, med rolige og travle områder, med nærhet til byen og naturen. Det er et sted for kontemplasjon og diskusjon, for kunnskapsdeling, kulturopplevelser og felles aktivitet. Det er et folkekjært sted, der man møtes helt uforpliktende, i hverdagsklær eller arbeidstøy. Der man kan sitte uforstyrret helt alene eller delta på aktiviteter initiert av andre. Parken er en viktig del av ethvert byrom, og Sølvberget fungerer allerede som en innendørs park. Vi syns det er et spennende konsept å arbeide med fargepalett, materialitet og planteliv fra parken – å trekke dette inn i arkitekturens treverk, betong, sten og glass. Uttrykket blir en moderne tolkning av byens felles uterom og innerom.

Vi har formgitt et nytt romprogram som er bedre tilpasset dagens behov hos ansatte og besøkende. Faktorer som forbedret akustikk, publikumstrafikk og siktlinjer var viktige momenter for å gi nytt liv til rommet.

Foto – Tom Haga