Svalbard-pengar

Et moderne folkeopplysningsprosjekt om den norske, internasjonale øygruppen Svalbard, om fenomenet penger og blokkjedeteknologi.

Hva er egentlig penger? Hvordan får penger verdi? Og på hvilken måte påvirker nymotens blokkjedeteknologi pengevesenet i vår tid?

Prosjektet Svalbard-pengar svarer på disse dels tidløse, dels fremtidsrettede spørsmålene ved hjelp av design, formidling, essay, fotografier, spill, kunst, meningsmålinger, podcaster og utforsking av blokkjeden Ethereum.

Utgangspunktet er den pengepolitiske historien på Svalbard: pengesedler utstedt av amerikanske, britiske, norske, svenske og sovjetiske gruveselskap gjennom store deler av 1900-tallet. Disse pengene hadde et entydig forhold til gruvearbeid og gruvedrift. I dag arter penger seg primært som noe immaterielt: siffer og tall på ymse display. De unike Svalbard-pengene minner oss om at tillit til penger nok alltid er tuftet på ulike former for arbeid over forskjellige tidsrom.

 

 

 

Haltenbanken har utviklet et visuelt uttrykk som forener det tradisjonsrike og det moderne. Symbolet tar utgangspunkt i kjernen av prosjektet, en stilisert kullbit i et moderne uttrykk. Paletten er basert på de originale Svalbard-sedlene og kullets nyanser.

 

 

Logosymbol — en forenklet kullbit i moderne drakt

Fargepalett — inspirert av kullets nyanser og de originale Svalbard-sedlene

Resultatet er først og fremst et todelt nettsted bestående av et Allemannsland og en Handelsplass.

Førstnevnte er lett tilgjengelig for alle og enhver. Og inneholder tekst, bilder og lyd som fra ulike innfallsvinkler omhandler fenomenet penger og selvsagt Svalbard.

Handelsplassen er både en digital seddelpresse og «børs» for digitale Svalbard-sedler (NFTs: Non fungible tokens). Registrerte brukere trenger en digital lommebok, en såkalt wallet, og kryptovalutaen ether for å ta i bruk og være aktiv på denne delen av nettstedet.

Vi ønsket i stor grad å benytte oss av eget innhold på nettsiden. Så alle fotografier fra Svalbard på nettsiden er tatt av Haltenbanken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har også utviklet et skriftsnitt for prosjektet, Grumant Bold, inspirert av tall fra en sovjetisk Svalbard-seddel. Fonten ble blant annet brukt på silketrykk, trykket med kull fra Gruve 3 på Svalbard.

Konsept — Morten Søberg

Design — Haltenbanken

Utvikling — Kaupang Krypto