Fra rådgivning til designutvikling
– merke- og brukeropplevelse står i sentrum
for alle tjenestene våre.

Interiørarkitektur


Med mennesket i sentrum omsetter vi komplekse brukerbehov til gode romopplevelser.
Våre designløsninger tar utgangspunkt i brukermedvirkningsprosesser,
tilrettelegger for ombruk og understøtter oppdragsgivers kultur, verdier, strategi og merkevare.

 

Vi leverer: 

Innsikt og konseptutvikling • Brukermedvirkning • Ombrukskartlegging
Oppmåling • Romprogrammering og arealeffektivisering • 3d visualisering
Byggidentitet • Anbudsdokumenter • Møblering • Belysningsdesign • Fargesetting
Redesign • Spesialinnredning • Byggidentitet • Veifinning/skilting • Utsmykning • Universell utforming

Med mennesket i sentrum omsetter vi komplekse brukerbehov til gode romopplevelser.
Våre designløsninger tar utgangspunkt i brukermedvirkningsprosesser,
tilrettelegger for ombruk og understøtter oppdragsgivers kultur, verdier, strategi og merkevare.

 

Vi leverer: 

Oppfølging Innsikt og konseptutvikling • Brukermedvirkning • Ombrukskartlegging
Oppmåling • Romprogrammering og arealeffektivisering • 3d visualisering
Byggidentitet • Anbudsdokumenter • Møblering • Belysningsdesign • Fargesetting
Redesign • Spesialinnredning • Byggidentitet • Veifinning/skilting • Utsmykning • Universell utforming

Her er noen av våre interiørarkitekturprosjekter