NORCE

Kraftsentrum for forskning

En faglig ledestjerne

Norce samler de fremste forskningsselskaper i Sør-Norge i ett nytt selskap. Ideen bak logoen og den visuelle identiteten er å synliggjøre den faglige bredden i det nye selskapet. Her har Haltenbanken utviklet et logosymbol som henter referanser fra atomets oppbygging på mikronivå til cellevekst i en petriskål til datamodeller på samfunnsnivå og helt til stjernemodeller på kosmisk nivå. Slik kan logoen være et verktøy for å fortelle en historie om hva slags virksomhet NORCE driver.


Lanseringsfilm

Ikoner

Et navn med internasjonal klangbunn

Navnet NORCE spiller på det engelske «Norse» (norrøn) og har klare kulturelle og geografiske referanser til det nordiske og norske. NORCE kan også leses som et akronym for Norwegian Research Centre, og reflekterer det internasjonale forskningsmiljøet selskapet vil være en viktig del av. Dette gir navnet en internasjonal klangbunn, som understreker selskapets ambisjon om å ta opp konkurransen med forskningsinstitutter i inn- og utland.

Profilartikler

Her er noen andre prosjekter