En arena for lek, læring og refleksjon
– fornying av utstillingsarenaen på VilVite

Høsten 2019 begynte fornyingen av utstillingsarenaen på VilVite. Haltenbanken har stått for et helhetlig konsept og plan for transformasjon av soner og utvikling av de helt nye utstillingene «Hjernen og Tarmen» og bærekraftsutstillingen «Loop»

Opplevelse i læring og lek

VilVite, er et populærvitenskapelig senter for læring gjennom opplevelser innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi Senterets innhold skal bidra til å skape undring og refleksjon rundt de naturvitenskaplige, realfaglige og teknologiske sammenhenger som påvirker våre liv. Oppgaven bestod i å fornye både rommet og innholdet slik at det skulle nå en ny målgruppe – unge mellom 12-17 år.

Transformasjonen inkluderte både merkevaren, utstillingsarena og innhold- og formidlingskonsepter. Her var Haltenbanken involvert både i merkeopplevelse og visuell identiet, utstillingsdesign og publikumsreise, belysningsdesign og spesialinnredning, innholds- og installasjonsdesign, kampanjer og skilting. Prosjektet har på denne måten sikret en rød tråd gjennom fornyingsarbeidet, der bærekraft har hatt en sentral rolle.

6 sentrale hovedgrep

I anledning fornying av utstillingsrommet hadde vi et tett samarbeidet med prosjektgruppene på VilVite og vi kom frem til seks hovedgrep som fundament for transformasjonen:

  1. Viske vekk rommet. Ved å mørkelegge vegger og tak så fjerner man rommet og lar installasjonene bli hovedrollene.
  2. Tydeliggjøre soner. Ved å skape tydelige soner og identiteter relatert til tematikk så blir det lettere å orientere seg i rommet.
  3. Etablerer landemerker. Hver sone skal ha et tydelig landemerke og holdepunkt.
  4. Skape en wow-faktor. Variasjon og overraskelser som skal begeistre og trigge nysgjerrighet hos de besøkende.
  5. Tilføre mellomrom. Pustepauser og sittekroken for slitne ben.
  6. Ivareta bærekraft. Gjenbruk, oppbruk, kortreist, monomaterialer eller lang holdbarhet.

 

Hjernen og Tarmen – med kroppen som inspirasjonskilde

18. juni 2020 var det offisiell åpning av den første nye temautstillingen «Hjernen og tarmen». Utstillingen handler om koblingen mellom hjernen og tarmen, og hvordan de snakker sammen. Vårt oppdrag har vært å skape et helhetlig utstillingsdesign basert på de seks fundalmentale grepene og gjennom tett dialog med installasjonsleverandørene utvikle designet av de nye installasjonene. Vi leverte en utstillingsidentitet og fornyet de eldre installasjoner slik at disse fremsto som del av helheten i sonen.

Utstillingens scenografiske hovedelement er en tunnel som samler de nye interaktive installasjonene som handler om hjernen og tarmen. Selve tunnelen er et slags rom i rommet som ivaretar den frie flyten. Her entrer man inngangen og lærer om synapsen og hjernen, deretter kommer man til magen og vagusnerven og avslutter med fordøyelsen.

 

LOOP – en bærekraftig utstilling om naturbevissthet og grønn innovasjon

I forbindelsen med fornyelsen skulle eldre temaer som olje og gass skiftes ut med et nytt aktuelt tema der bærekraft er overskriften for en ny satsing rettet mot ungdom. Første del av denne satsningen handlet om naturbevissthet og grønn innovasjon.

Utstillingen LOOP handler om kretsløp, både naturens egne kretsløp og de nye menneskeskapte kretsløpene som er med på å skape nye løsninger innen grønn innovasjon. Landemerket her er den store paviljongen som skal fremstå som et utsnitt av jorden, både under og over. I tillegg har utstillingen en algeinstallasjon, levende maur og bier, plantevegg og et innovasjonstorg som skal være en arena for aktører som utvikler nye grønne løsninger.

Haltenbanken har vært med fra utforming av prospektpresentasjonen mot investorer, innsiktsprosessen mot ungdomsmålgruppen, utstillingskonseptet og utstillingsdesignet. Vi har hatt et tett samarbeid med leverandører av innhold og installasjoner for å sikre det faglige nivået.

På innsiden av paviljongen kan du oppdage de fantastiske nettverkene mellom soppen og trærne, og bli kjent med alle jordens nedbrytere. Hvis du beveger deg opp kan du besøke den digitale eplehagen, og sette i gang kretsløp for å gjenopprette naturen.

 

Med bærekraft som bærebjelke

Når bærekraft er tema i utstillingen, setter det høyere krav til løsningene. Underveis i hele prosessen har vi tilstrebet de mest bærekraftige løsningene. Det viktigste på et vitensenter er holdbarhet og lang varighet av solide løsninger og valg av materialer. Vi har og beholdt den eksisterende stålkonstruksjonen som et landemerke og ombrukt materialer som glass og puffer. Der det er blitt tilføring av nye materialer så er det naturlige materialer som treverk og kork blitt valgt, både ved å skape et bedre innemiljø med tanke på luft og lyddemping, samt at det reduserer karbonavtrykket.

Foto: Synk Media og Thor Brødreskift 

Her er noen andre prosjekter