Rydde.no
Appen som hjelper oss med
å rydde marint avfall!

Hvert år havner over åtte millioner tonn plast i havet. En viktig brikke i kampen mot plastforsøpling langs kysten og i havet er frivillige enkeltpersoner og organisasjoner som rydder. Rydde er en digital tjeneste for å gjøre det lettere å rydde, samle inn data om hvor det blir ryddet og hva som blir funnet. I tillegg skal appen koordinere frivillige med ulike instanser som kommune, friluftsråd og renovasjonsselskap i hele Norge.

Tverrfaglig innovasjon

Prosjektet startet som et innovasjonsprosjekt rundt problemstillingene ved eierløst marint avfall. Haltenbanken gikk sammen med Bergen og omland friluftsråd og fikk tildelt prosjektmidler fra Innovasjon Norge. Vi skaffet oss bred innsikt gjennom å  intervjue plastplukkere, avfallsbransjen, friluftsentusiaster, ungdom om miljøvernere. Deretter gjennomførte vi flere designsprinter med deltakere fra forskning, avfallsbransjen, miljøvernere og ungdom. Gjennom tverrfaglig innovasjon og ideutvikling ble to ulike prototyper klar til testing. Resultatene fra innovasjonsprosjektet ble presentert til Hold Norge Rent og Senter for oljevern og marint avfall, som inviterte oss inn i utviklingen av Rydde.

Innsikt og research

Rydde består av en applikasjon til smarttelefon og en nettside som speiler applikasjonen. Vi kom inn i prosjektet mens mye av tjenesten fortsatt var på tegnebrettet, og fikk dermed mulighet til å påvirke både innhold, funksjoner, systemarkitektur og visuelt uttrykk. Vi startet arbeidet med å holde en workshop, for HNR, SOMM og Avinet. Her brukte vi ulike metoder hentet fra Google Design sprint for å tegne ut et flytdiagram av applikasjonen. Gjennom å jobbe med flytdiagram kunne vi også definere funksjoner for appen, samt identifisere fallgruver.

Visuell profil

Arbeidet med visuell profil for hele tjenesten gikk parallelt med utviklingen av grensesnitt. Vi ønsket å presentere Rydde som en positiv og fargerik profil, som reflekterte de engasjerte frivillige som brenner for strandrydding.

I fargevalg har det blitt tatt hensyn til universell utforming, samt at mobilapplikasjonen i noen tilfeller skal brukes når folk er ute og rydder i varierende lys og vær. Vi har derfor lagt vekt på høy kontrast, farger med tydelig digitalt preg og assosiasjoner til det blå og grønne havet.

Logosymbolet kombinerer evighetstegnet, som gir assosiasjoner til resirkulering og havets syklus, i kombinasjon med vann og fjell. Vi ønsket et tydelig logosymbol som er lett å se på mobilens hjemmeskjerm.

UX-design

Ved lansering hadde applikasjonen til å ha 3 hovedfunksjoner

  • Oppretting og deling av Ryddeaksjoner
  • Mulighet for å melde i fra om forsøplede områder som trenger rydding.
  • Mulighet for å registrere hva man har ryddet. Enten antall søppelsekker eller detaljert gjenstand for gjenstand.

Vi gjennomførte 2 brukertester på til sammen 15 ulike personer, og lot disse legge føringer for utformingen av applikasjonen. For HNR og SOMM er innsamling av data om hva som ryddes svært viktig i kampen mot marin forsøpling. Men for brukerne oppleves det som vanskelig å registrere alle gjenstander man rydder. Vi jobbet med og testet derfor skjema for registrering av avfall nøye.

Applikasjonen er utviklet på oppdrag fra Hold Norge Rent (HNR)
og Senter for Oljevern og Marint Miljø (SOMM).
Avinet står for programmering og overordnet koordinering av prosjektet.

Her er noen andre prosjekter