Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Felles innsats for en bærekraftig fremtid

I 2022 vant Haltenbanken i samarbeid med Mannheimer anbudet om konsulenttjenester, merkevarebygging for NMBU. Det var lagt et godt og grundig stykke arbeid ned i merkeposisjoneringen til NMBU – som de har gjennomført i løpet av de siste to årene. Konklusjonene fremstår riktige og moderne, og med denne merkeposisjoneringen og differensieringen så vil NMBU absolutt vinne større tyngde.

Vi har gjennom prosjektet arbeidet tett sammen med en dedikert prosjektgruppe bestående av ulike representanter for organisasjonen og nøkkelpersoner i kommunikasjonsavdelingen. Oppdraget innebar å videreutvikle det strategiske grunnlaget – sammen med kunden, slik at det ble et anvendelig verktøy for dem som skal forvalte merkevaren. Mye av arbeidet gikk i starten ut på å forenkle og organisere dette grunnlaget, og dra ut de overordnede grepene. Det var viktig for kunden at merkestrategien, merkeplattformen og merkehåndboken skulle fungere som en ressurs, og sikre en enhetlig og tydelig kommunikasjon ut, både som avsender, som samarbeidspartner og i strategisk valgte kanaler for å bygge opp kjennskap som bærekrafts universitetet NMBU.

  • The NMBU logos in four different versions – in bokmål, nynorsk, English and in a version of a symbol.
  • The NMBU logos in four different versions – in bokmål, nynorsk, English and in a version of a symbol. This picture shows logos in a negative version – white logos on a background with a dark in green and purple colours.

Arbeidet har inkludert utforming av en helhetlig merkevarestruktur og merkevarearkitektur, samt en tydelig språklig tone. Vi har designert en posisjon som bærekrafts universitetet som legger visse føringer for organisasjonen. Vi har utviklet en merkeplattform som igjen har gitt grunnlaget til en merkevarehåndbok. Identiteten har blir revitalisert med ny fargepalett, grafiske elementer og layout. Vi har og gjort et grundig arbeid i å modernisere logoen til NMBU slik at den er fremstår mer solid, tydelig og moderne, uten å endre på uttrykket slik at den nå fungerer på i de størrelsene den har behov for å fungere.

Det var en viktig forutsetning i vårt arbeid at NMBU og andre samarbeidspartnere kunne ta i bruk merkevaren og forvalte denne på en god og enkel måte på egenhånd. Sammen med annen ekstern leverandør har vi utviklet et helhetlig malsett til blant annet sosiale medier, plakater, internskjermer, poster, PowerPoint-mal mm med tydelige retningslinjer for et digitalt layout-verktøy kalt Designmaskinen. Her har vi lagd alle retningslinjene og designet, mens den andre leverandøren har stått for utvikling. Her tilgjengeliggjøres designet for alle brukere i organisasjonen, og gjør at det er enklere for kommunikasjonsavdelingen å håndtere forvaltning av merkevaren, samt at brukeren selv kan produsere materiale til trykksaker, skjermer og sosiale medier.