Jonsvollskvartalet
for Sparebanken Vest

Et kraftsenter for vestnorsk verdiskaping.

Jonsvollskvartalet er det prisvinnende bygget til Sparebanken Vest, der banken samlokaliserer et sterkt fagmiljø innen finans, eiendom og forsikring. Målet var at bygget skulle bli et kraftsenter for vestnorsk verdiskaping.

Tverrfaglig samarbeid

I samarbeid med Arkitektgruppen Cubus, har vi formet en visuell identitet og en estetisk helhetsplan for Jonsvollkvartalet. Prosjektet omfattet skiltplan/wayfinding, mønstring til bruk i interiør og folie, møbler med integrert visning av objekter fra bankens historiske samling, uniformering, kantinemateriale, og utforming av resepsjonsområdet.

Samarbeidet mellom kunde, arkitekt, interiørarkitekt, landskapsarkitekt og designer ble samlet i ett førende dokument.

Identitet gjennom interiøret

Jonsvolls identitet er integrert i bygget både innvendig og utvendig. Alle detaljer i skilting og informasjon, foliering og dekor, samt spesialtegnede møbler er med på å underbygge samme verdier og arkitektonisk konsept.

Videreføring i kommunikasjon

I tillegg har vi utarbeidet en visuell identitet til bruk i kommunikasjon. Verktøyene her gjenspeiler bygget – den enkle fargepaletten har vi hentet fra fargene i interiøret i Jonsvollkvartalet, mens mønsteret er inspirert av Bergens regnfulle vær. Den elegante typografien er inspirert av ulike trykksaker fra bankens lange historie.

Visning av bankens historiske objekter er integrert i vegger, gulv og spesialbygd møblering.
Små tekster om objektets samtid er gradert i corianflate eller foliert på vegg og glass i tilknytning til de ulike objektene.

Bølgen som bryter

Arkitektgruppen Cubus sitt konsept for bygningen tar tak i havets ulike tilstander; fra stille vann, via reflekterende småkrusning til bølgens styrke. Den transparente glassfasaden har myke bølger og vinkler. Fargene er skyens blågrå, glass, eik, hvitt og stein – en materialpalett fra Vestlandets kystnatur. Bygningen representerer en moderne finansinstitusjon med en hundre år lang tradisjon i sin størrelse, formgivning og materialbruk.

Verktøyene i den visuelle identiteten gjenspeiler bygget; en enkel fargepalett hentet fra fargene i Jonsvoll sitt interiør, mønster inspirert av Bergens regnfulle vær, og elegant typografi fra bankhistoriens ulike trykksaker. Mønstrene er er abstraksjoner av det Vestlandske landskapet – disse brukes i hullperforering av stålplatene på heissjaktene, i folie og på trykksaker. Veggfargene er en gradering fra dyp blågrå til lys skygrå fra nederste til øverste etasje. Skiltingen følger graderingen i en mørkere nyanse. Vi bruker den øverste, lyseste og den nederste, mørkeste fargen som hovedfarger i den visuelle identiteten.

Skiltingen er ”brutt” rundt hjørner for å gjenta arkitektens konsept med bølgene som bryter når de treffer land. Jonsvoll har en gradering i interiøret, fra mørkegrå nederst til lys skygrå øverst. Skiltingen følger veggenes farge.

Mønstringen brukt i de hullperforerte stålplatene i heissjaktene, i folie og i den visuelle identiteten er inspirert av det omkringliggende landskapet og av Bergensregnet.

 

Skilting sømløst integrert i bygget

Vi har skapt en visuell identitet som viderefører det arkitektoniske konseptet med skilt som ”bryter” som bølger rundt hjørnene. Skiltenes form kombineres med en streng, klassisk typografi som viser til profesjonaliteten, kunnskapen og historien til selskapene i bygget. Det visuelle inntrykket er at skiltene er integrert sømløst i interiøret. Alle materialer brukt i skilter er de samme som i bygget selv; eik, metall, glass og semitransparent folie.

Til dette prosjektet utviklet vi et digitalt skiltsystem integrert i interiørets vegger. Digitale skjermer er skjult bak store glassflater som strekker seg fra gulv til tak. Kart foliert på skiltene gir informasjon om hvor de ulike funksjonene er.

Vi har formgitt resepsjonsdisken – byggets første velkomst for besøkende. Resepsjonen har en utforming som sømløst fortsetter formen fra veggen bak disken. Alle linjer, kurver og materialer er valgt med tanke på å framheve byggets konsept.

Banken har en lang historie i regionen som de ønsket å fortelle gjennom et lite utvalg objekter vist integrert i interiøret omkring i bygget. Vi har formgitt integrerte visningsløsning for objekter fra bankens historiske samling. Historien fortelles i småtekster gravert i corianflaten eller foliert på vegg.

Prosjektet er et samarbeid med Arkitektgruppen Cubus
Tekst til historiske objekter: Mannheimer
Produksjon: A2G
Foto: Øystein Klakegg

Her er noen andre prosjekter