Vestlandskonferansen 2020

Det største skiftet

Vestlandskonferansen er en årlig konferanse som samler over 1500 deltakere fra næringslivet, fra offentlig sektor, studenter og fra utdanningsinstitusjonene i regionen. Årets konferanse har tittelsen «Det største skiftet» og følger vestnorske selskap på deres reise til Asia.

Koble Vestlandet med verden
Årets design henter inspirasjon fra origami, og gjenspeiler hvordan næringslivet på Vestlandet må utvide horisonten og tenke kreativt for å tilpasse seg en global virkelighet.

Foto: Thor Brødreskift

Her er noen andre prosjekter