Nr. 17 på Arendalsuka

 

Ny estetikk og varig verdi – fremtidens interiørarkitektur

Torsdag 17 august, kl. 12:00 – 13:00
Sted: Torvet 1A
Les mer om arrangementet her

Et opprop

Innvendig arkitektur er i hovedsak ikke regulert gjennom byggteknisk forskrift slik resten av bygget er. Både fast og løst inventar er lite spesifisert i BREEAM-NOR, interiørarkitektur er ikke del av FutureBuilts kriteriesett, og det regnes sjelden med i byggets totale klimaregnskap.

Ombruk av materialer og interiør er effektive tiltak som gir umiddelbare og betydelige CO2-kutt. Det foregår en bærekraftig og sirkulær bransjeforvandling hos interiørarkitektene som vil påvirke hvordan vi alle forholder oss til estetikk og hva som har verdi over tid.

Sirkulærøkonomi og bedre naturressursutnyttelse fører til nye måter å lage rom på, og vi står nå midt i et “Kodak moment” for blant annet møbelbransjen. De kan ikke lenger produsere nye møbler og regne med å få solgt dem til store byggeprosjekter. Gamle forretningsmodeller og fastlåste tankesett erstattes med nye arbeidsmetoder og behov for ny tverrfaglig kompetanse.

Hvordan møter interiørakitektene spesielt og byggenæringen generelt disse utfordringene?

Kan vi lage nye og lønnsomme måter å jobbe på som samtidig redder naturen?  Hvordan rigger vi oss for et stort kunnskapsløft og omfattende praksisendring? Gjennom konkrete tall og nye verktøy vil vi i dette seminaret se på praktiske muligheter for framtida.

Hva er nr. 17?

Nr. 17 er fagnettverk for interiørarkitekter med engasjerte medlemmer fra Asplan Viak, Haltenbanken, Henning Larsen, Ralston Bau, Romlaboratoriet, Sane, Spinn Arkitekter.

Gjennom en serie med inspirasjonsarrangementer og møtepunkter, deles erfaringer, metoder og tanker som bidrar til mer bærekraftige interiørløsninger. Vi oppfordrer interiørarkitekter og brukere av vår kompetanse landet over til å blir med på felles dugnad fram mot 2030 der interiørarkitektur blir en del av prosjekter og byggets totale klimaavtrykk.

Interessert i å høre mer om Nr. 17 og bærekraftig interiørløsninger?
Ta kontakt med Merethe eller Silje