Laksevåg bibliotek

Helhetlig design- og interiørkonsept

Etter nesten to tiår har innbyggerne på Laksevåg i Bergen fått tilbake sitt bydelsbibliotek – et resultat av iherdig innsats fra flere innbyggerinitiativ. Prosjektet er grunnet i bred innbyggermedvirkning; Å gi eierskap gjennom medbestemmelse, og en integrert bydelsidentitet i prosjektet, har gitt stolthet i en bydel med utfordringer.

Bergen offentlige bibliotek inviterte seks selskap til en konkurranse med vekt på barn, fleksibilitet, bærekraft, lokal tilknytning og innovasjon for interiøret til nye Laksevåg bibliotek. Haltenbanken vant oppdraget med forslaget «Bokallmenningen». Samspill med oppdragsgiver, brukergruppene, innbyggerne på Laksevåg og prosjektgruppen var svært viktig i prosjektet for å oppnå målene.

Bergen kommune vedtok nytt bibliotek 2018, leiekontrakten ble inngått februar 2020, og Haltenbanken ble involvert i mai 2020. Biblioteket åpnet desember 2020. Haltenbanken fulgte arbeidet fra vunnet konkurranse og frem til åpningen.

Prosessen
Prosjektet har basis i en grundig medvirkningsprosess der det er brukt designmetodikk for å avdekke innbyggernes ønsker og behov. Det ble gjennomført brukerundersøkelser i form av intervju, workshops, drømmevegg/forslagskasse og arrangement i regi av biblioteket før nytt biblioteket åpnet. Målet var å gi Laksevåg tilstedeværelse av et bibliotek før det fysiske biblioteket åpnet, og samtidig finne hva det nye biblioteket skulle romme.

Utfordringer
I prosjektet måtte vi utforske nye konstellasjoner for å gjennomføre materialgjenbruk. Det lå prosjektarbeid i å finne materialer og møbler, å finne ut hvordan det kunne brukes og hva som skulle til. Det var veldig viktig at det nye biblioteket skulle fremstå som like moderne og nytt som i andre bydeler selv om her ble brukt gjenbruksmaterialer og møbler. Vi måtte også overbevise ulike håndverkere om at oppsirkuleringen lot seg gjennomføre.

Ønsker og behov
Det nye biblioteket skulle ta rollen som et tredje rom mellom hjem og skole/arbeid – en stue for alle i bydelen. Biblioteket driver aktiv formidling, prosjektet skulle gi gode rom for den rollen.

Innbyggerne savnet det offentlige felles rommet der folk kan møtes på tvers av alder og gruppetilhørighet. Det er få steder i byrommet der folk naturlig møtes. Flere av de offentlige rommene ute i gatebildet oppleves som utrygge på grunn av rusbruk og trafikk.

Laksevåg er en tradisjonsrik bydel med sterk identitet. Beboerne er opptatt av bydelens stolte arbeiderhistorie og industrielle røtter. Det skulle komme til uttrykk at Laksevåg bydel er svært sammensatt etnisk og kulturelt. Biblioteket skulle ønske alle velkommen.

Resultatet er en åpen og inkluderende møteplass, der mye av arealet er satt av til samhandling. Selvfølgelig finnes tilrettelagte studieplasser og godstoler i stille kroker. Men større plass er satt av til langbord som inviterer til å sitte sammen. Biblioteket har både scene og tribune, og mulighet til å dele av rommene på ulike måter. Fleksibelt interiør åpner for ulike arrangement for barn, ungdom, voksne og alle sammen samlet.

Vi snakket med inviterte grupper fra barne- og ungdomsskole, innbyggerinitiativgrupper, språkkafé og alle dem som kom innom. Vi hadde også nettside som gav innblikk i prosjektforløpet.

Sanselighet
Konseptet i vinnerbidraget var å skape et felles rom – en park eller allmenning – der det er ulike soner for ulik bruk; plenen gir rom for lesing alene og å betrakte livet på avstand, eller å delta, sandkassen er lekeområdet, fontenen er samlingspunktet. Farge- og materialvalg tar utgangspunkt i det. På Laksevåg står et landemerke – en gul kran. Denne er flyttet inn i barneavdelingen og er blitt både trekkplaster og midtpunkt. De industrielle røttene er også trukket inn i voksenavdelingen, der gulmalte H-bjelker fyller funksjon som gardinoppheng som gir fleksibel rominndeling og støydemping.

Materialer og konstruksjon
Kubbegulvet og tribunen er bygget av trevirke som en gang fraktet Bybanens vogner til Bergen. Spileveggene er trevirke fra riving av lærerhøgskolen, klappstolene likeså. De gule stolene er levert av innbyggerne i området – i prosjektet etterlyste vi ensomme trestoler som kunne få nytt liv. I barneavdelingen er mye av interiøret gjenbrukt og pusset opp fra andre avdelinger.

Valg av materialer, overflatebehandling og møbler har vært styrt av at det skulle være miljøvennlige produkter med kort reisevei, samtidig som de skulle gi opplevelse og varme fra naturlige overflater.

Objektivitet
Biblioteket er tilholdssted for flere foreninger og lag som bidrar til økt tilhørighet, kulturell kapital og samhold. Det er fylt med lett tilgjengelig kunnskap og kultur, åpent for alle som vil. Biblioteket gir godt rom for integrering gjennom arrangement, lag, bøker og aviser på flere språk. Biblioteket er en viktig faktor i bydelsutvikling som gir tryggere oppvekstområde med bredere kulturtilbud.

Oppsirkuleringen i prosjektet har involvert flere; i kommune, byggefirma og oss designere. Vi tar erfaringene fra prosjektet inn i nye interiørprosjekt. Arbeidet med biblioteket gjør det enklere for oss, kommunen og byggfirmaene å overbevise om at det finnes stor verdi i å gjenbruke. Ikke minst, opplever vi at Laksevågs innbyggere blir stolte av historiene som lever videre i materialer og møbler.

Foto – Cecilie Bannow