Få med deg organisasjonen på en bærekraftreise!

 

Grønn omstilling kommer ikke av seg selv.

Vi må endre måten vi tenker og handler på. Sammen kartlegger vi utfordringene, utforsker løsninger som mobiliserer til endring og avdekker ambisjonsnivået. Her bruker vi sprintmetodikk og historiefortelling for å stake ut kursen for virksomhetens bærekraftsreise. Du trenger intern forankring og åpenhet om egne utfordringer, før du kan møte verden med handlingskraft og budskap om en grønnere fremtid. Her får du nye verktøy for å få virksomheten med på å tenke nytt – og handle deretter!

En bærekraftsprint kan gi deg svar på noen av følgene spørsmål:

  • har vi et felles målbilde og ambisjonsnivå?
  • har adferd hos kunde og bruker endret seg?
  • trenger forretningsmodellen et redesign?
  • hva er mulighetsrommet innen tjenesteutvikling, sirkularitet, teknologi og samarbeid?
  • Hvilke eksisterende ressurser besitter vi som tjenester, materialer, møbler og arbeidskraft?
  • hva trenger vi av nye ressurser?

 

Nysgjerrig på en bærekraftsprint?
Ta kontakt med Sissel eller Askild, så kan de hjelpe deg