Motivati

Et digitalt lederverktøy

Troverdighet i en digital hverdag

Motivati leverer et digitalt lederverktøy som hever kvalitet og effektivitet på medarbeidersamtaler. Verktøyet gir lederne bedre muligheter for organisasjonsutvikling, medarbeiderutvikling og utvikling av eget lederskap. Motivati ønsket å etablere seg som en seriøs aktør innen digitale HMS lederverktøy både i Norge og internasjonalt.

Vårt oppdrag omfattet å utvikle en miniprofil som ga tyngde, seriøsitet og troverdighet i en digital hverdag. Motivati skal oppfattes som en helhetlig løsning, som gjør det lett for ledere å maksimalisere potensialet i deres organisasjon.

Den nye visuelle profilen tar Motivati sin merkevare med inn i den digitale tidsalderen. Logoen har et stilrent, digitalt formspråk og enkel symbolikk. Profilen bruker en kombinasjon av mørke og sterke farger, som resulterer i et seriøst men lekent visuelt utrykk.

Nettsiden

Det ble lagt vekt på å utvikle en oversiktlig nettside gjennom å bryte opp informasjonen ved hjelp av store fargeflater, typografi og ikoner som er skreddersydd til Motivati. Ikonene brukes til å fremheve nøkkelfunksjoner i det digitale lederverktøyet, kombinert med større diagrammer som gir brukeren innsikt i Motivati sin metode og filosofi. I tillegg er det tegnet egne illustrasjoner som tar i bruk de spreke profilfargene.

Her er noen andre prosjekter