Merkeopplevelse
for Eiendomsmegler Vest

Selvtillit på en sympatisk måte

Oppdatering av logo

Ny drakt

Eiendomsmegler Vest trengte en oppdatert merkestrategi og visuell identitet med flere verktøy for meglerne, som var mer spisset mot målgruppene. De trengte kort og godt et løft som ga ny driv og entusiasme innad i organisasjonen.

Oppdatering av alle digitale flater

Tydelig strategi gir hverdagen mening

Vi begynte med å fasilitere en strategiprosess for kontorets ledergruppe. Der ble målgruppene personifisert og tydeliggjort, og et nytt strategibilde formulert og visualisert. Produktet var en tydelig strategi som er lett å huske og relevant for meglerne i det daglige.

Det har blitt utarbeidet en profilmanual med retningslinjer for all kommunikasjon- både språkbruk, visuelle hjelpemidler og billedstil.

Vist her eksempler på gjennomført ikon- og illustrasjonstil, og eksempelbilder fra fotoguide for bolig.

Vi har utviklet en ny fotobrief for boligfoto

Brukerbehov gir muligheter

Gjennom en innsiktsprosess så vi deretter på hvilke behov og muligheter meglerne har i møte med kundene, og hvor disse møtene finner sted. Vi kartla kontaktpunktene mellom megler og kunde – både kunder som skal kjøpe og selge bolig. Basert på strategisk arbeid, behov og observasjoner utviklet vi derfra en rekke hjelpemidler meglerne kan benytte.

Meglernes møtepunkt med kundene

Som en del av prosessen, har vi undersøkt kundereisen og kontaktflatene mot kundene – deriblant digitale kanaler, annonsering, interiør og trykksaker. Vi har også fokusert på møtepunktene megler har med kundene: på befaring, på visning og etter salget er gjennomført.

Digitale annonsemaler
Profilannonser

Profilering på sosiale medier

Oppdatert prospekt, salgs- og markedsføringmateriell til befaring og visning.

Plakater som kan brukes i bolig under visning for å utheve kvaliteter
Innbydende prospekt med mye plass til bilder

Revitalisert identitet

På grunnlag av det strategiske arbeidet har vi utviklet en identitet for en bred målgruppe, med fokus på både boligkjøpere og -selgere. I den nye strategien har megleren større plass enn tidligere, samtidig som salgsobjektet treffer de forskjellige målgruppene på best mulig måte.

Eiendomsmegler Vest universet har etterhvert videreutviklet seg til SPV Næringsmegling, Nybygg og Herland Eiendom. Resultatet ble et verktøyskrin som kunden selv bruker. En gjennomført og helhetlig kommunikasjonsplattform

Tekstarbeid: Mannheimer
Foto: Øystein Klakegg

Her er noen andre prosjekter