Merkeopplevelse for Diku – Direktoratet for
internasjonalisering og kvalitetsutvikling
av høyere utdanning

Sammen bygger vi utdanning

Tre blir til en

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Noregsuniversitetet og Program for kunstnarleg utviklingsarbeid (PKU) ble høsten 2018 samlet under navnet Diku. Det nye statelige direktoratet skal styrke kvaliteten i norsk utdanning, og fremme utvikling og nyskaping, internasjonalt samarbeid og digitale læringsformer.

Primærlogo
Sekundærlogo

Sammen bygger vi utdanning

Vi fikk oppgaven å skape direktoratets nye identitet. Det var viktig å omfavne og gi rom til alle de tre aktørene, og således skape et internt felleskap. Samtidig skulle Diku etablere seg som en ny statlig aktør. Merkeopplevelsen Diku måtte gjenspeile både en statlig avsender på et internasjonalt nivå, og samtidig ha en oppdatert og spennende utforming. Diku er også på tilbydersiden og skal treffe mange ulike brukere. Derfor var det også viktig med en vennlig, tillitsskapende og åpen identitet.

Konsept i form

Konseptet bak Diku sin identitet baserer seg på kunnskap og utdanning som samfunnets byggeklosser. Utforming av logo og formspråk er skapt med dette som utgangspunkt. Utdanning er allsidig, rikt og levende, og byggeklossene er derfor satt i system som brytes og utvikles – som vist i logoens oppbygning. Denne røde tråden og tankegangen er grunnlaget for alle grep i utvikling av merkeopplevelsen.

Fargepaletten er mangfoldig, uventet og frisk – akkurat som utdanning er. Farger er valgt primært for å fungere optimalt på digitale flater, med ekstra hensyn til universell utforming. Diku skal være tilgjengelig for alle brukere.

Typografi er valgt for god lesbarhet, og representerer den formelle avsenderen sammen med en klar, blå fargeflate. Sammen med de friske fargene og den lekne logoen balanserer opplevelsen av Diku mellom statlig og spennende.

Profilhåndboken gir retningslinjer for hvordan merket Diku skal kommuniseres visuelt. Den retter seg til alle som utformer materiell som skal bære Diku sin identitet.

 

Utdrag fra profilhåndboken.

 

Stillingsannonser med tydelig informasjon og god synlighet.

Enkel og brukervennlig presentasjonsmal.

Lett å like, lett å bruke

Det er utarbeidet gode og brukervennlige maler tilgjengelig for alle i organisasjonen. Profilen er spredt på ulike digitale flater: sosiale medier, nyhetsbrev og allerede eksisterende nettløsninger. Vi forvaltet merkevaren med oppfølging av andre designleverandører, slik at vi er sikret best mulig resultat.

Etter en effektiv prosess sitter vi igjen med en tydelig og samlende merkevareopplevelse for Diku. En identitet som er lett å forvalte, med enkle og tydelige grep og et inspirerende konsept som legger føringer for alle valg som tas.

 

Her er noen andre prosjekter