Visualisering BKK sitt fremtidsrettede strømnett

Illustrasjonsuttrykk som en del av merkevaren

Illustrasjonen skal brukes i presentasjoner og på nett både i internkommunikasjon og ut mot kunder og samarbeidspartnere. Alle elementene er designet i BKK-profil, med logo.

Et fremtidsrettet grønt strømnett

Her viser vi elektrifisering av industrien, grønn energi, digitalisert strømnett, robotisering av driftssentraler, maskinlæring og AI, kundestyrt produksjon og lagring og to-veis kraftflyt. Hovedleveransen er en animert film av det fleksible og fremtidsrettede strømnettet.

Systemet overvåkes fra kraftstastasjon og inn i hjemmet

Illustrasjonen skal vise hele systemet fra produksjonsanlegg og ut til kundene; industri, datasenter, service, bolig/fremtidens boligområder, transport; lufthavn/havn og bane. Den skal illustrere skjematiske sammenhenger og vise fleksibiliteten og at nettet rustes for økende energibehov (eks. omkobling som begrenser antall brukere som rammes av strømbrudd)

Et unikt illustrasjonsbibliotek med mange muligheter for å visualiserer komplekse prosesser

Illustrasjonen er også animert og brukes i animasjonsfilmer. Leveransen består av et elementbibliotek der alle elementene er designet i BKK profil for bruk i presentasjonsmateriell på trykk og i digitale flater.

The project is a collaboration with Mount Visual

Her er noen andre prosjekter