Prosjekt

Revitalisering av profil

Delikat redesign. Marine Harvest behøvde en revitalisering. Den visuelle profilen ble utvidet med flere virkemidler i verktøykassen, uten å gjøre for store endringer i grunnelementene i profilen. Logoen ble værende slik den var. Likevel ledet prosjektet til en ny måte å bruke logoen på og et helt nytt visuelt formspråk. Selskapet har nå et mer enhetlig uttrykk og framstår som den globale aktøren som det er. Det nye formuttrykket har siden blitt implementert på trykksaker, nettsider, transportmidler, skilting, filmer og presentasjoner globalt i selskapet.

  • {alt_text}