Prosjekt

Geilo Byromsutvikling

Kunde

Hol Kommune

Endring av folks adferd gjennom bevisst utforming av byrommet. Der det tidligere var et dødt sentrum, er det nå en møteplass, en arena, et sted å være stolt av. Gjennom designprosessen - hvor vi har brukerens opplevelse og behov i sentrum – har vi endret innbyggernes og tilreisendes bruk av Geilo sentrum.

Den workshop-baserte prosessen involverer mange, gir stort mangfold og bred forankring lokalt. Høy deltakelse fører til eierskap og gir prosjektet mange ambassadører. Innsikten og kunnskapen prosessen har gitt oss, skaper grunnlaget for formgivningen. Vi oversetter ønsker og muligheter til konkret byrom. Universell utforming er selvsagt gjennomgående i hele prosjektet.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Arkitektgruppen Cubus.

Kategori: Omgivelses design Bransje: Offentlig og samfunn Farge: Grå , Rød

  • {alt_text}